top of page

Hur ser processen ut för miljötillstånd?

PTL inlämnade sin miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 18 mars 2024, för sin planerade anodmaterialstillverkning i Torsboda. För att förstå processen närmare och se var i den vi befinner oss just nu, finns en film som detaljerat visar varje steg i processen.Comments


bottom of page