top of page
geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash.jpg

Om oss

Vi på PTL är stolta över att ta en aktiv roll i Sveriges och EU:s gröna omställning genom etableringen av en toppmodern anodfabrik värd 13 miljarder SEK vid Torsboda Industrial Park utanför Timrå. Fabriken kommer att vara en viktig del för att ytterligare stärka Sveriges ledande position inom batteritillverkning genom att leverera anodmaterial till den svenska batteritillverkaren Northvolt. Tillsammans kommer vi att skapa cirka 1 900 arbetstillfällen och bidra till utvecklingen i regionen.

Vi har valt platsen med stor omsorg. Sverige och regionen är idealisk utifrån flera perspektiv. Här finns välutbildad arbetskraft och ambitiösa satsningar på grön energi. Här finns ledande och toppmoderna projekt som Northvolt. Här finns också stor kunskap och höga ambitioner i regionen, vilket har bidragit till att vi valt att investera här.

Anodfabriken, som börjar produktionen 2026, kommer att vara världens mest avancerade och råmaterial kommer till 100 procent från EU-området. Vi kommer att tillverka artificiell grafitanod, hårdkol för Na-jonbatterier och kiselanod, med en årlig kapacitet på 50 000 ton i den första fasen och ytterligare 50 000 ton i fas två. För att säkerställa högsta kvalitet kommer vi att ha integrerad materialforskning och utveckling samt fullautomatisk logistik.

 

Vi är fast beslutna att erbjuda högsta kvalitet i produktion och samtidigt ha det lägsta CO2-avtrycket i världen, tack vare låg energiförbrukning och 100% grön el. Vi kommer att rena 100% av våra utsläpp och återvinna alla fasta restprodukter.

 

Som ett globalt ledande green-techtföretag grundat 2012 och börsnoterat i Shanghai är vi stolta över att bidra till den gröna omställningen i både Sverige och EU. Med över 8 500 anställda världen över och en stark närvaro inom industrin för tillverkning av litiumjonbatterier, är vi fast beslutna att bli världens ledande leverantör. Vårt helägda dotterbolag Zichen är världens näst största producent av anodmaterial och har en global marknadsandel på 11 procent. Bland våra kunder finns Samsung, Tesla, LG Chem, TDK, Panasonic och ATL.

 

Tillsammans med Northvolt och företrädare före regionen ser vi fram emot att göra skillnad och sätta den gröna omställningen i rörelse.

bottom of page