top of page
ville-palmu-ZTMqY6DEGRQ-unsplash.jpg

För underleverantörer

Här kan du läsa mer om om våra kommande upphandlingsbehov under etableringen samt en beskrivning av upphandlingsprocessen. Är du intresserad av att veta mer om upphandlingsprocessen framåt?

Skriv till oss på business@putailai.eu.

Upphandlingsbehov under etableringen

Upphandlingsprocess - underleverantörer

1

2024 Q3 - 2025 Q2

Förberedande byggfas 

 • Markarbete: förbereds i tre steg

 • Grundläggande design och detaljerad design av fabriken

 • Grundläggande design inkluderar:

  • Upphandlingsbehov kopplat till infrastrukturarbete: Vatten, el och trafiklösningar

2

2025 Q1- 2026 Q1
Byggfas

 • Design och konsulttjänster

 • Sprängning och återfyllning

 • Grundläggnings- och stödkonstruktionsarbeten

 • Tillverkning och installation avstålkonstruktioner

 • Rörledningsarbeten

 • Vägarbeten

 • Betongarbeten

 • Elinstallation mm. 

geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash.jpg

Upphandlingsprocessen

Specifika dokumentationskrav för varje anbud kommer att publiceras på PTL:s hemsida ​

1

Inbjudan till att lämna anbud​

1-2 veckor​

3

Lämnande av anbud ​

2-3 veckor​

5

Tilldelning och undertecknande av avtal​

1 vecka

2

Utvärdering av prekvalificering​

2-3 veckor​

4

Lämnande av anbud ​

2-3 veckor​

Upphandlingsprocessen – upphandlingsformer ​

Beroende på anbudets storlek kommer PTL att upphandla underleverantörer på två sätt:​

Intern upphandlingsprocess genom PTL​​

PTL kommer att hantera mindre anbud genom en intern upphandlingsprocess som överensstämmer med svensk branschstandard. Processen följer svenska lagkrav för upphandling och tar även hänsyn till EU:s rättsliga krav för upphandling.

Upphandling genom anbudsplattform​

För större anbud kommer PTL att använda en anbudsplattform.​​ En huvudentrepenör kommer att upphandlas från den svenska marknaden via plattformen.​​​ Efter att huvudentreprenören har upphandlats, kommer fler underleverantörstjänster att köpas in av PTL. 

bottom of page