top of page

PTL ansöker om miljötillstånd för anodmaterialfabrik

Mark- och miljödomstolen har nu kungjort PTL:s miljötillståndsansökan. Ansökan är en viktig milstolpe i arbetet med att bygga den batterimaterialfabrik i Timrå som kommer att ha stor betydelse för Sveriges och EU:s gröna omställning. 

Bild: Sveriges Domstolar ©

 I och med att ansökan har kungjorts inleds en process där den nu skickas på remiss till myndigheter, företag och andra intressenter som har till den 15 september 2024 på sig att inkomma med synpunkter. Efter att PTL har besvarat dessa väntar en slutförhandling och beslut. 

Miljötillståndsansökan är ett viktigt steg i processen med att etablera vad som kommer bli en toppmodern anläggning och Europas största i sitt slag. Fabriken ska tillverka anodmaterial av artificiell grafit, vilket är en komponent i de litiumjonbatterier som används för elektriska fordon. Etableringen kommer få en stor betydelse för Sveriges framväxande batteritillverkningsindustri genom att skapa en produktion med närhet till både råvaror och kunder inom EU. När anläggningen är i full drift kommer den producera cirka 100 000 ton anodmaterial och sysselsätta cirka 1900 personer, vilket beräknas ske under 2027. 


– Miljötillståndsansökan är en milstolpe i arbetet med att bygga Europas största anodfabrik i sitt slag. När fabriken är klar kommer den att ingå i en lokal batterivärdekedja här i Sverige, till nytta för regionen, Sverige och Europa. Elektrifieringen av fordonsflottan är helt central om vi ska minska utsläppen från trafiken och därför hoppas vi att den fortsatta processen med att bygga fabriken går så fort och smidigt som möjligt, säger Andreas Hamrin, talesperson för PTL i Sverige.  

Baserat på grundliga utredningar visar PTL i ansökan på omfattande åtaganden för att minimera negativ påverkan på miljö och närboende. Ansökan visar hur man kommer att hålla sig under alla relevanta gränsvärden för buller och utsläpp till luft och vatten. 


Om PTL 

Shanghai Putailai New Energy Technology (PTL) grundades år 2012 och är ett globalt ledande green-tech företag som specialiserar sig på tekniska lösningar inom batteriproduktion, grön energi och energilagringssystem. Sedan 2017 är PTL noterat på Shanghaibörsen. Med över 11 000 medarbetare världen över strävar PTL efter att bli den främsta leverantören till litiumjonbatteriindustrin. Företaget fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa produktionsmaterial och avancerade automationslösningar för att möta den växande globala efterfrågan på hållbara batterier. 

 

Kontakt: 

 

PTL:s presstelefon: 072-544 94 74 

Comments


bottom of page