top of page

“Vi kommer ha framtidens jobb här i Västernorrland” 

Flertal kommuner i Västernorrland har sett ett tapp i befolkningen under de senaste decennierna. För att upprätthålla en välfungerande välfärd krävs en avgörande satsning för att vända befolkningstrenden. Olof Nyberg, operativ chef på Torsboda Industrial Park, ser på PTL:s etablering som en vändpunkt där batteriindustrin kan få lika stor betydelse som skogsindustrin för regionens ekonomiska tillväxt. 

Olof Nyberg

Olof Nyberg. Bild: Lena Landar, Torsboda Industrial Park ©


– Vi behöver en game changer till regionen – en stor etablering som skapar många arbetstillfällen på en och samma gång, säger Olof Nyberg, operativ chef på Torsboda Industrial Park. 

PTL:s etablering är precis en sådan avgörande förändring som Olof Nyberg ser som nödvändig för att vända befolkningsutvecklingen och skapa ett attraktivt företagsklimat. 

 

Olof Nyberg berättar att hans uppdrag är att stötta och ha en nära dialog med PTL för att säkerställa att etableringen blir så bra som möjligt. Torsboda Industrial Park samordnar även samarbetet med de myndigheter och tjänsteföretag som krävs för att möjliggöra etableringen. De arbetar nära bland annat Trafikverket, Eon, Mittsverige Vatten och Avfall och länsstyrelsen samt de lokala kommunerna. 

– Målet för vårt uppdrag är att verka för att det blir en lyckosam etablering som snabbt bidrar positivt till regionens ekonomi och framtidsmöjligheter, säger Olof Nyberg. 

 

Batteriindustrin kan bli lika stor som skogsindustrin 

 

Västernorrland, där skogsindustrin länge varit dominant, ser potentialen för en liknande tillväxt inom batteriindustrin. Etableringen av PTL förutspås leda till flera företagsetableringar i området. Det kan i sin tur skapa en kedjereaktion av ekonomisk tillväxt jämförbar med den som skogsindustrin tidigare drivit, vilket har lett till ett omfattande nätverk av underleverantörer.  

 

Norrland har redan varit med om liknande stora industrietableringar. Ett exempel är Northvolt i Skellefteå som gått i bräschen för batteritillverkningen och som tydliggör hur en enskild etablering kan påverka lokalsamhället i stort. 

På samma sätt förväntas nu den växande batterisektorn i Västernorrland generera efterfrågan på specialkompetens inom batteriteknologi och därmed bidra till kompetenshöjning i området. 

 

Höjer regionens framtidspotential 

 

Den möjliga tillväxten som en etablering innebär kan också förbättra regionens självbild och stärka samhällsandan, menar Olof Nyberg. När invånarna börjar se sin hembygd i ett mer positivt ljus, ökar även självförtroendet. Ett starkare och mer positivt varumärke för regionen kan ha en långtgående effekt på dess attraktionskraft och framtidspotential. 

– Vi ligger mitt i Sverige, vi har fantastisk natur, vi har jättebra levnadsvillkor och vi kommer att ha framtidens arbeten här, avslutar Olof Nyberg. 


Torsboda Industrial Park

Torsboda Industrial Park. Bild: Lena Landar, Torsboda Industrial Park ©


Comments


bottom of page