top of page

"Vi behöver bli fler till regionen"

Härnösand, en stad med historisk betydelse i Västernorrland, har sett en befolkningsminskning från 27 000 invånare på 1970-talet till 25 000 idag, en utmaning delad med hela regionen. För att stärka framtiden och för att klara väldfärdsuppdraget framåt är det viktigt att öka befolkningstalet i regionen.Medverkande:

Uno Jonsson, Näringslivschef, Härnösands kommun

Tony Andersson, kommunstyrelsens förste vice ordförande i Timrå

Maria Roos, Projektledare, MittSverige Vatten & Avfall

Lena Berglund, Regionchef Nord, Eon

bottom of page