top of page

Vd:n på Härnösandsföretaget: PTL:s etablering innebär många möjligheter

PTL:s investering i Sundsvallsregionen välkomnas av Absolicons vd, Joakim Byström, som ser detta som en möjlighet att förstärka regionens fokus på grön energiomställning. Byström tror att när företag med liknande mål och visioner samlas geografiskt, kommer det att öka regionens attraktivitet och uppmuntra fler företag att etablera sig där.

Det finns alltid en styrka i att vara många som drar åt samma håll, säger Joakim Byström.

Joakim Byström. Bild: Lars Wahlström ©

Härnösandsbaserade solteknikföretaget Absolicon är en väletablerad internationell aktör med fokus på koncentrerade solfångare. Huvudkontoret finns i Härnösand, cirka tre mil från Torsboda Industrial Park där PTL:s anläggning kommer etableras.


Förändra världens energiförsörjning

— Absolicon är grundat för att förändra världens energiförsörjning, säger Joakim Byström.

Det är den visionen som driver Härnösandsbon att förbättra produktionen av förnybar energi, vilket är avgörande för industrier som annars skulle vara beroende av fossila bränslen. Sedan starten 2005 har Absolicon utvecklat en komplett produktionslina med tillverkning av solfångare som nu säljs världen över. Solfångarna spelar en central roll i energiförsörjningen, då de genererar värme, vilket står för 50% av den globala energiförbrukningen.

— Många tänker inte på att värme är en så stor del av energiförbrukningen, förklarar Joakim Byström.

Han tillägger att denna typ av energianvändning ofta är osynlig för oss konsumenter, eftersom den är integrerad i produktionen av vardagliga konsumentprodukter såsom mat, kläder och mediciner.


Visionärer inom förnybar energi

För Absolicon betyder PTL:s etablering i samma geografiska område många möjligheter. Båda företagen är visionärer inom förnybar energi och energilagring, vilket öppnar upp för spännande samarbeten och synergieffekter.

Grundaren och vd:n Joakim Byström poängterar att det inte är en slump att PTL väljer att etablera sig i just Västernorrland. Regionens satsningar på förnyelsebar energi är en av huvudanledningarna till valet av plats.

— Det visar på hur viktigt det är att politiker investerar i ny grön energiteknik, berättar Byström.

Vidare understryker Byström att etableringen av företag som PTL kommer få hela regionen att sättas på världskartan och få fler aktörer att välja att etablera sig här.


Kompetensen höjs i regionen

Regionen Västernorrland har upplevt en befolkningsminskning under de senaste decennierna, och det har varit ett pågående arbete att attrahera fler invånare och talanger till området. Stora etableringar likt PTL, som kommer erbjuda många arbetstillfällen, får därför stor betydelse för tillväxten. Det finns en brist på experter och specialister inom hållbar energi i regionen. Företag som Absolicon har tidigare haft utmaningar med att rekrytera kvalificerade medarbetare. PTL:s närvaro kan potentiellt underlätta rekryteringen för företag som Absolicon genom att öka regionens attraktivitet som en plats för karriärutveckling inom detta fält.

— Förhoppningsvis blir det enklare att uppmuntra potentiella medarbetare att överväga att flytta hit, i och med att de ser möjligheten att bygga sina karriärer här, säger Joakim Byström.

PTL är det första företaget att etablera sig i Torsboda Industrial Park, men fler företag väntas att att följa efter. Detta kan öka det internationella intresset för regionen och bidra till att skapa en mer diversifierad arbetsmarknad, vilket i sin tur kan accelerera regionens övergripande utveckling och tillväxt.


Fakta om Absolicon • Grundades i Härnösand 2005 av Joakim Byström • Tillverkar solfångare som koncentrerar solens strålar och producerar värme och ånga upp till 160 grader • Produktionslinorna kan tillverka en solfångare var sjätte minut, vilket blir 100 000 kvadratmeter solfångare per år • Har ca 30 anställda • Har installerat solfångare bland annat hos bryggerierna Carlsberg och Peroni

Joakim Byström, vd Absolicon. Bild: Anders Eliasson ©

Comments


bottom of page