top of page

Vägen mot en av världens mest avancerade fabriker 

Hastigheten i industrins gröna omställningen ökar i stora delar av världen och intresset för PTLs etablering är stort både bland allmänhet och medier. Men att anlägga en av världens mest avancerade fabriker inom anod-tillverkning kräver ett grundligt förarbete. 

PTL Fabrik

Bild: PTL Sverige ©

I en värld som alltmer rör sig mot hållbarhet och grön teknik, ligger PTL Sverige i framkant. Här i Torsboda Industrial Park planerar man en toppmodern green tech-anläggning, som genom produktion av anodmaterial för litiumjonbatterier kommer att vara en avgörande del i elektrifieringen av fordonsflottan och målet om ett klimatneutralt EU år 2050. 

 

Processen för att anlägga fabriken är komplex och tillståndsprocessen är omfattande för att säkerställa att anläggningen utanför Timrå får en minimal påverkan på omgivningen. Lite förenklat omfattar tillståndsprocessen följande fem steg: 

 

1. Samrådet med närboende och andra viktiga aktörer ger viktig information  

I september 2023 höll PTL samråd på Folkets Hus i Timrå där man berättade om anläggningen och processen. I ett fullsatt Folkets Hus fick besökarna möjlighet att ställa sina frågor och för PTL Sverige blev samrådet ett värdefullt verktyg för att tidigt få ta del av synpunkter och frågeställningar från allmänheten kopplat till etableringen.  


2. Miljökonsekvensbeskrivningen utreder anläggningens påverkan 

Just nu pågår ett intensivt arbete med att slutföra de sista delarna av en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. Här analyserar PTL Sverige anläggningens effekter på miljön, inklusive buller, utsläpp och vattenanvändning.  

 

3. Tillståndsansökan lämnas in 

När miljökonsekvensbeskrivningen är klar lämnar PTL Sverige in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Miljökonsekvensbeskrivningen en viktig del av underlaget. 

 

4. Möjlighet till komplettering 

Mark- och miljödomstolen kan be allmänhet, myndigheter eller andra instanser om synpunkter på PTL Sveriges ansökan. PTL Sverige kan få i uppdrag att komplettera sin ansökan om domstolen anser att det behövs. 

 

5. Tillstånd beviljas 

När mark- och miljödomstolen tagit del av de synpunkter man har bett om så hålls en huvudförhandling. Ungefär två månader senare meddelar domstolen huruvida verksamheten får tillstånd eller inte. 

 

När tillståndet är beviljat kan bygget av anläggningen påbörjas. Verksamheten i Torsboda beräknas skapa 1 900 jobb när fabriken är fullt utbyggd. Det får i sin tur positiva effekter för en region som under en lång tid haft utmaningar med minskande befolkning. 


– Varje industrijobb i regionen kan komma att generera 3-4 jobb i andra branscher. Det finns stora utmaningar med att vara en liten kommun och vi behöver bli fler för att klara välfärden framöver, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun. 

Comments


bottom of page