top of page

Utbildning för att möta industrins kompetensbehov

Yrkeshögskolan Heta utbildningar i Härnösand svarar mot en starkt växande industriell arbetsmarknad med skräddarsydda utbildningar. Här förbereds studenter för en framtid där nio av tio går direkt till jobb inom sin bransch. Med ett öga på de specifika behoven hos framväxande industrier som PTL, stärker skolan regionens kompetensbas för att ytterligare möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. 


Fotograf: Annika Östman ©


Yrkeshögskolan i Härnösand är specialiserad på program inom energi och industri. Den erbjuder en teknisk arena för utbildning och har anpassat sitt utbud för att inkludera både grundläggande och avancerade kurser. 

– För tio år sedan fanns det knappt något intresse alls för att gå en utbildning inom energi eller industri, berättar Håkan Ölund, campuschef för Heta utbildningar. 

Idag är intresset mycket större tack vare den gröna omställningen, men efterfrågan på kompetens ökar hela tiden. 

 

En lovande arbetsmarknad 

Campus i Härnösand har förutom yrkeshögskoleutbildningar även en industriteknisk utbildning på komvuxnivå som har tredubblat sitt elevunderlag det senaste året. Utbildningen har startat i samarbete med regionen eftersom de nya industrietableringarna kommer att skapa ett enormt behov av kompetent arbetskraft.  

– De studerande som utexamineras från våra program går in i en arbetsmarknad med mycket hög efterfrågan, där nio av tio får jobb inom sitt fält, säger Håkan Ölund. 

Med en infrastruktur och lärarresurser som matchar behoven i den gröna omställningen, är skolan väl rustad för att stötta den industriella utvecklingen i regionen. 

– Arbetslöshet är inte ett bekymmer för våra studenter, vi rustar dem för en bransch där jobben bara blir fler. 

 

Utbildningar i nära samarbete med arbetsmarknaden 

Håkan Ölund beskriver en dynamisk och responsiv utbildningsstrategi. Genom ett tätt samarbete med näringslivet skräddarsyr yrkeshögskolan sina utbildningar för att möta industrins skiftande krav. Denna flexibilitet möjliggör att man snabbt kan ställa om kursinnehåll i samråd med specifika företag, vilket garanterar att utbildningarna förblir relevanta och attraktiva för studenterna. 

– Samarbete med lokala företag och kommuner är avgörande för att säkerställa relevanta och anpassade utbildningar för regionens framtid, säger Håkan Ölund. 

Initiativ tas redan för att anpassa kommande program till behoven hos framväxande industrier som PTL, vilket utlovar en stark koppling mellan akademisk utbildning och arbetsmarknadens framtida behov. 

Parallellt arbetar Håkan Ölund för att etablera en ny batteriutbildning i Sverige, denna utbildning ges redan vid Yrkeshögskolan i Vasa i Finland. Campus Härnösand har ansökt om att få starta utbildningen och hoppas kunna lansera den redan till hösten för att kunna erbjuda företag som PTL och Northvolt kompetent arbetskraft. 

 

Behålla studenter i regionen 

Alla utbildningar på Heta utbildningar ges på distans, men genom att ha obligatoriska laborationsperioder på skolan lockar de eleverna till Västernorrland. Under de praktiska veckorna får eleverna bekanta sig med industrierna i området eftersom många studiebesök schemaläggs under dessa perioder. Skolans välkomnande atmosfär uppmuntrar inte bara till lärande utan också till att studenter väljer att stanna i regionen efter avslutade studier, vilket bidrar till både lokal tillväxt och samhällsutveckling. 


– Visst skulle det vara fantastiskt om vi kunde vända trenden, istället för att alla ska flytta söderut kanske man kan börja flytta norrut, avslutar Håkan Ölund.

Fotograf: Jakob Tjernström


Comentarios


bottom of page