top of page

Sverige kan bli självförsörjande på batterier

När Sverige accelererar sin satsning på banbrytande batteriteknologi möjliggör det en hållbar produktionskedja från start. Tillgången på både förnybar energi och strategiska råmaterial ger Sverige en unik konkurrenskraft som kan göra landet självförsörjande på batterimarknaden. När importen från Asien uteblir minskar dessutom klimatavtrycket drastiskt. Claes Winzell marknads- och affärsutvecklare på det statliga forskningsinstitutet RISE ser den pågående elektrifieringen som en av de mest betydelsefulla förändringarna i modern tid. 

Claes Winzell

Bild: Claes Winzell, RISE © och Unsplash ©

Elektrifieringen i samhället växer i takt med att de fossila bränslena avskaffas och efterfrågan på batterier ökar. 

Claes Winzell arbetar på det statliga forskningsinstitutet RISE som bedriver forskning inom hållbar tillväxt. Sedan år 2020 lägger Claes Winzell stort fokus på batterisektorn, en marknad där det investeras stort. 

– Den pågående omvandlingen mot en mer elektrifierad värld är en av de mest betydelsefulla förändringarna som har skett de senaste decennierna, berättar han. 

Allt tyder på att framstegen med elektrifieringen kommer att innebära en lika stor omställning som både mobiltelefoner och datorer i vårt sätt att arbeta och leva. 

 

Grön produktion från start 

 

– Sverige har potential att bli självförsörjande inom batteriproduktion berättar Claes Winzell 

Inhemsk batteriproduktion minskar behovet av långa transporter och får därmed betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med import från exempelvis Asien. Dessutom har Sverige nödvändiga råvaror för batteritillverkning.  

När den nya batteritillverkningsindustrin, därtill PTL, etablerar sig i Sverige finns det en unik möjlighet för hållbar produktion redan från start. 

– Sveriges konkurrensfördel är tillgången på grön el med låga koldioxidutsläpp, vilket är nästintill unikt i Europa, säger Claes Winzell. 

 

Forskning möjliggör mer hållbar produktion 

 

Ytterligare en drivande faktor är de stränga miljökraven i Sverige, vilka inte bara ställer högre krav på produkterna utan även främjar forskning och innovation som i slutändan bidrar positivt till hela näringslivet 

Målet med forskningen är att löpande kunna tillverka billigare, bättre och säkrare batterier. 

En stor utmaning med dagens batterier är att de ofta innehåller sällsynta eller svåråtkomliga metaller som är kostsamma att utvinna. De kan också vara producerade under problematiska arbetsförhållanden och ha negativa miljöeffekter. 

Sveriges unika konkurrenskraft stärks ytterligare av tillgången på nödvändiga råvaror för batteritillverkning. 

– Att kunna hitta ersättare till de sällsynta metallerna och de kritiska råvarorna är det viktigaste inom forskningen just nu, säger Claes Winzell. 

 

 

Kompetensbrist hotet mot industrin 

 

En betydande utmaning inom industrin idag är bristen på kvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. Detta är inte ett enskilt problem för batteriindustrin utan en bredare kompetensbrist av elingenjörer. I sin tur skapar det hinder för teknisk innovation och tillväxt. Claes Winzell understryker behovet av riktade utbildningsprogram och omskolningsinitiativ för att möta framtidens kompetensbehov. 

– Men vi har en stark tradition av skickliga ingenjörer i Europa, jag är övertygad om att vi kommer att lära oss och överträffa andra producenter, säger Claes Winzell. 

 

Stor industriexport 

 

Prognoser visar på att batteriindustrin kan komma att rankas som en av Sveriges största industriexporter potentiellt större än den traditionella pappers- och massaindustrin. 

– Batterisektorn har potential att bli en av de större industrierna i landets historia, säger Claes Winzell, den är enormt viktig, hela vår välfärd hänger på den. 

När PTL etablerar sig i Torsboda kommer de utgöra en stor del av den nya gröna batteriindustrin och spela en avgörande roll för hur Sveriges nya exportindustri står sig på den internationella marknaden. 

 

 Fakta om PTL-fabriken: 
  • Beräknas producera cirka 100 000 ton grafitmaterial per år. Den omfattande byggnationen av anläggningen kommer utföras i två faser, där varje fas har en kapacitet att producera cirka 50 000 ton grafit.   

  • Anläggningen är unik för Europa och kommer att vara ett viktigt nav i Europas batterivärdekedja.   

 

Commentaires


bottom of page