top of page

Stort intresse för etableringen när PTL höll samråd

Söråker Folkets hus var fullsatt när PTL träffade närboende för att svara på frågor och informera om planerna på etableringen. Intresset var stort och frågorna var många och handlade om allt från energibehov till utsläpp.

Bild: PTL Sverige ©


Den stora uppslutningen på PTL:s avgränsningssamråd underströk det stora intresse och en nyfikenhet som finns inför den planerade anläggningen vid Torsboda. Det märktes särskilt på de många frågorna, som både handlade om satsningen i stort och detaljerade frågor om olika miljöaspekter. PTL och dess samarbetspartners beskrev etableringen i detalj och processen framåt när det gäller arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att lämnas in.

En av dem som var på plats för att beskriva etableringen under kvällen var PTL:s europachef och projektansvarige Yu Han.

– Jag tycker att kvällen blev lyckad. Det är väldigt viktigt för oss att få möjligheten att möta närboende och fånga upp både de konkreta frågor som finns men också viss oro för etableringen. Det är viktigt för oss att lyssna och tidigt få ta del av de synpunkter som finns, säger Yu Han.

Positionerar Timrå som ledare inom batterimaterialsproduktion

Samrådet var en del av den miljötillståndsprocess som är nödvändig för att planerna ska kunna bli verklighet. Ett samråd tidigt i processen ger berörda möjlighet att tidigt lämna synpunkter och ställa frågor men innebär samtidigt att det alla svar inte finns på allt.

Anläggningen som PTL planerar att etablera har kapacitet att årligen producera cirka 100 000 ton artificiell grafit. Denna grafit används som anodmaterial i batteriproduktion, en central komponent i Sveriges och Europas övergång till ett mer hållbart, elektrifierat samhälle. Ingen motsvarande produktionskapacitet finns i Europa just nu, vilket positionerar Timrå kommun som en potentiell ledare inom grafitproduktion.

Christian Söderberg, VD för Torsboda Industrial Park, var också på plats vid samrådet. Han ser PTL:s etablering som startskottet på något historiskt.

– Jag hoppas kunna blicka tillbaka på när den här regionen tog ett steg i den nya gröna industrialiseringen och att vi skapade bättre förutsättningar för våra barn och barnbarn, säger han.

Det här händer nu

I den Miljökonsekvensutredning som PTL tar fram utreder man vilken påverkan som anläggningen kommer att ha på buller, utsläpp, trafik, energi- och vattenförbrukning, och avfall samt vilken risk det kan finnas på anläggningen för olyckor.

Comments


bottom of page