top of page

PTL:s etablering förväntas bredda näringslivet i Västernorrland

Företagsklimatet i Västernorrland har länge dominerats av skogsindustrin. Nu förväntas flera branscher gynnas av PTL:s etablering i Torsboda. Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna i Västernorrland, lyfter möjligheterna med tjänsteföretagen som spelar stor roll för kommunernas ekonomi och ofta drivs av kvinnliga entreprenörer. 


Fotograf Företagarna ©


Det är Norrlandskustens industriella historia som har lagt grunden för regionens näringsliv. Idag präglas företagsklimatet av en stor branschbredd som kan breddas ytterligare med kommande etableringar på Torsboda Industrial Park. 

— Det är glädjande att vi har den här attraktionskraften med Europas bästa industriplacering. Tack vare tillgången på fossilfri el kan vi nu vara med och bidra till den gröna omställningen, säger Joakim Sjöstedt regionchef på Företagarna i Västernorrland. 

Den ideella och medlemsstyrda organisationen Företagarna är partipolitiskt obunden och finns representerad i hela Sverige. I Sundsvall har de som uppdrag att representera och stötta cirka 550 medlemmar 

Varje nytt företag räknas 


När PTL:s produktion är i gång förväntas en rad verksamheter dra nytta av utvecklingen, vilket understryker etableringens breda påverkan på näringslivet. 

En stabil befolkningsökning i kommunerna är avgörande för att säkerställa att skatteintäkter genereras. Det i sin tur ger politikerna möjlighet att skapa attraktiva förutsättningar för att leva, bo och verka i regionen. 

I en tid när ekonomisk utveckling och tillväxt står i centrum framhäver Joakim Sjöstedt vikten av att uppmärksamma alla typer av företagsetableringar. 

— Varje nytt företag som väljer att etablera sig i regionen är inte bara ett tecken på områdets attraktionskraft utan också ett viktigt bidrag till den lokala ekonomin. 

Många företag ser PTL:s etablering som en unik chans att positionera sig som viktiga leverantörer, både under etableringsfasen och i den långsiktiga produktionen. 

 

Tjänstesektorn avgörande för ekonomin 

 

Joakim Sjöstedt betonar också vikten av att nyansera bilden av Västernorrland. Historiskt har regionen varit starkt förknippad med pappers- och massaindustrin behöver regionen också lyfta fram andra aspekter. 

Att tjänsteföretag startas är ett kvitto på att en kommun växer, fortsätter Joakim Sjöstedt.

Tjänstesektorn som ofta drivs av kvinnliga entreprenörer spelar därför en avgörande roll i den lokala ekonomin.  

För att öka attraktionskraften för Västernorrland, måste regionen berätta en mer mångfacetterad historia som inkluderar dess rika kulturliv. Då kan regionen inte bara stärka sin ekonomi utan också bli en mer inbjudande plats för en mångfald av människor och kompetenser. 

— Jag hoppas på att vi kommer att få en blomstrande restaurang- och besöksnäring, att vårt kulturutbud ökar så att vi får välmående kommuner som kan göra satsningar och skapa bättre förutsättningar för en god vård, skola och omsorg, säger Joakim Sjöstedt. 

 

Goda förutsättningar framåt 

 

Regionens strategiska läge i kombination med PTL:s etablering skapar en unik miljö för tillväxt för de möjligheter som etableringen för med sig. Den geografiska fördelen kombinerad med en nyväckt entusiasm, signalerar goda förutsättningar för skapandet av nya arbetstillfällen. 

— Vi behöver glädjas över allt fantastiskt som händer i regionen, avslutar Joakim Sjöstedt. 

 

Comments


bottom of page