top of page

PTL:s etablering förstärker samarbetet i regionen 

Med tidigare demografiska och ekonomiska utmaningar står nu Härnösand inför en lovande framtid. Härnösands kommunstyrelseordförande Andreas Sjölander beskriver PTLs beslut att etablera sig i regionen som "ett avgörande steg mot en ljusare framtid för Härnösand".

Bild: Härnösand Kommun ©

Historiskt sett har samarbetet mellan Härnösand, Sundsvall och Timrå präglats av perioder av konkurrens och konflikter, vilket påverkat regionens attraktivitet och tillväxt.   – Även om tidigare konkurrens och konflikter satt stopp för oss, visar vårt nuvarande samarbete att vi är betydligt starkare tillsammans, säger Andreas Sjölander.   Denna stärkta allians är av yttersta vikt i ljuset av PTLs etablering och de möjligheter den medför. Det är nu viktigare än någonsin att se bortom kommungränserna och att inse att vad som är bra för en kommun gynnar hela regionen.   – Det handlar om gemenskap och att sträva mot gemensamma mål, inte prestige, säger han.  

Hur Härnösand förbereder inför etableringen Härnösand lägger stor vikt vid det befintliga samarbetet mellan kommunen, förtroendevalda, det lokala näringslivet och kommunens tjänstemän och -kvinnor.  

– Näringslivet spelar en central roll för att detta stora samhällsbygge ska kunna ske. Kommunerna kommer inte kunna stå för alla investeringar, även näringslivet måste kunna se potentialen i detta, säger Sjölander 

Han pekar på den breda basen av näringslivet i Härnösand. Denna bas lägger grunden för arbetstillfällen, inklusive inom byggindustrin, och expansionen kommer gynna alla – från restaurangnäringen till konsultsektorn.   Genom regelbundna diskussioner i forum om utmaningar och möjligheter, håller kommunen på att förbereda en strategi för att bemöta de samhällsförändringar som PTLs etablering för med sig.   Härnösand: Ett hem för alla En av de utmaningar som framträder är kompetensförsörjning. Sjölander understryker vikten av att förbättra Härnösands och näringslivets arbetsgivarvarumärke i ljuset av den ökade konkurrensen som etableringen kommer att medföra. 

– Vi strävar efter att Härnösand ska kännas som hemma för såväl gäster som invånare, säger Andreas Sjölander 

För Härnösand är det inte bara viktigt att attrahera människor till regionen, utan även att stärka dess image som en attraktiv plats för anställda och deras familjer. Andreas Sjölander betonar behovet av att stärka arbetsgivarvarumärket och locka människor från hela världen. Han nämner initiativ som "International House" som ett sätt att hjälpa nykomna att anpassa sig.  

– En person som kommer hit för ett jobb kan också ge möjligheter för andra sektorer genom familjemedlemmar som flyttar med, säger han.  

Mot en grönare framtid

När det kommer till miljö och hållbarhet har Härnösand satt höga mål. Med investeringar i vindkraft och en fossilfri kollektivtrafik, ser Sjölander PTLs etablering som en del av kommunens gröna omställning.  

– Etableringen går hand i hand med vår ambition att bidra till en grön revolution, inte bara i Härnösand, utan i hela Sverige och Europa. Genom att stödja produktionen av batterier för ett elektrifierat samhälle bidrar PTL och Härnösand till den hållbara utvecklingen av hela kontinenten. Norra Sverige blir ett nav i den så kallade batterivärdekedjan. 

Blickar framåt

Sjölander är optimistisk om framtiden och ser potential för ytterligare etableringar. Med PTL som katalysator förväntar han sig en befolkningsökning, ett uppsving i bostadsbyggandet och förstärkt samarbete med grannkommuner. 

Trots tidigare utmaningar ser Härnösands framtid ljus ut. PTLs etablering, tillsammans med det förnyade fokus på regionala samarbeten och hållbarhet, ger invånarna i Västernorrland mycket att se fram emot.  

– Vi står på tröskeln till något stort. Om ett decennium hoppas jag att vi kan säga att detta var början på en ny, grön industriell era för Härnösand och Sundsvallsregionen, där vi tillsammans skapade bättre förutsättningar för kommande generationer, säger Andreas Sjölander.  

Fakta: Torsboda – Europas battericentral

  • Produktion: Siktar på 100,000 ton artificiell grafit årligen. 

  • Kärnkomponent: Grafiten, kritisk i modern batteritillverkning. 

  • Grön Ledarskap: Västernorrland i spetsen för Europas hållbara omvandling. 

  • Unik Kapacitet: Härnösand positioneras som en potentiell pionjär, utan motsvarighet i Europa. 

Comments


bottom of page