top of page

PTL på roadshow för att möta lokalt näringsliv och närboende 

PTL Roadshow

Bild: PTL Sverige ©

Den 20-22 maj anordnade PTL en gemensam roadshow tillsammans med Torsboda Industrial Park och kommunerna Timrå, Sundsvall och Härnösand. Detta markerade en viktig mobilisering inför det kommande storbygget i Torsboda. Roadshowen är en del av PTL:s arbete med lokal förankring under etableringsprocessen och gav en möjlighet att träffa det lokala näringslivet och närboende som berörs av etableringen, berättar PTL:s talesperson, Andreas Hamrin som deltog i roadshowen. 

 

Den planerade industrietableringen i Torsboda är en betydande satsning med en investering på 13 miljarder kronor. De positiva effekterna av etableringen på tillväxt och framtidsmöjligheter samt en översikt av miljötillståndsprocessen var centrala teman under roadshowen. 

 

Hundratals företagare på informationsträffar

Under roadshowen träffade PTL tillsammans med företrädare för kommunerna och Torsboda Industrial Park en bred skara av lokala företag, bland annat underleverantörer till byggprojektet och rekryteringsföretag. Detta var en möjlighet för företagarna att få direktkontakt med projektledningen, en bättre förståelse för upphandlingsprocessen, och de stora möjligheter som projektet innebär för de lokala företagarna, både under etableringsfasen och i den långsiktiga produktionen. 


Bild: PTL Sverige © 

Besvarande av allmänhetens frågor 

Möten med närboende hölls i Timrå, Sundsvall och Härnösands kommuner för att delge och besvara frågor om projektets framgång, med fokus på miljötillståndsansökan, hur PTL arbetar för att minimera miljökonsekvenser, och projektets tidslinje. Man presenterade även planerna för bostadsbyggande och skapandet av en attraktiv plats för både boende och företag i området. 

 

– Roadshowen markerar bara början på ett långsiktigt engagemang med det lokala samhället. Vi ser fram emot att PTL och Torsboda Industrial Park både bidrar med arbetstillfällen och blir ett världsledande centrum för hållbar utveckling och grön omställning, säger Andreas Hamrin.  Bild: PTL Sverige ©

 

 

Comments


bottom of page