top of page

PTL öppnar ett lokalt projektkontor och tar viktiga kliv framåt i etableringsprocessen

Under en pressträff som hölls idag den 14/3 presenterade PTL att man nu har fått godkänt för sin investeringsprocess. Samtidigt meddelades att man även öppnar ett lokalt projektkontor i Timrå, och därmed tar stora kliv framåt i utvecklingen av Torsbodaprojektet.

Bild: Olle Melkerhed Production ©

 Det nya projektkontoret kommer att spela en central roll under konstruktionsfasen av Torsbodaprojektet och fungera som ett nav för att stärka kommunikationen med omkringliggande samhällen och media. Med planer på att bemanna kontoret med upp till 30 medarbetare, en kombination av internationell och lokal personal, understryker PTL sitt åtagande att integrera med det lokala samhället.

 

Vidare meddelades att en miljötillståndsansökan är planerad att inlämnas inom kort, vilket är ett viktigt steg för projektets fortsättning. Efter godkännande av miljötillståndet från Mark- och miljödomstolen kommer PTL att initiera den första byggfasen.

 

Fakta om PTL-fabriken: 
  • Beräknas producera cirka 100 000 ton grafitmaterial per år. Den omfattande byggnationen av anläggningen kommer utföras i två faser, där varje fas har en kapacitet att producera cirka 50 000 ton grafit.   

  • Anläggningen är unik för Europa och kommer att vara ett viktigt nav i Europas batterivärdekedja.   

  • All påverkan kommer att bedömas och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, så att miljöbedömningen fokuserar på relevanta miljöintressen.  

 

 

コメント


bottom of page