top of page

Långsiktig grön industrietablering skapar 1900 nya jobb i Sundsvallsregionen

Torsboda Industrial Park utanför Sundsvall blir ett viktigt nav i Sveriges gröna omställning när kinesiska green tech-bolaget PTL investerar mer än 13 miljarder kronor och bygger Europas största anläggning för tillverkning av anodmaterial, som är en huvudkomponent i batterier.

Fotograf: Ace


Den omfattande etableringen innebär att norra Sverige tar ytterligare ett fast grepp om värdekedjan i modern batteritillverkning med en högteknologisk anodfabrik, och därmed ett viktigt bidrag till en fortsatt europeisk grön omställning. ”Vi är mycket stolta över att kunna gå in i ett långsiktigt samarbete med Torsboda Industrial Park. Det är ett viktigt steg för PTL:s etableringsplaner i Europa. Vi ser fram emot att driva världens modernaste och mest hållbara anodfabrik och samtidigt bidra positivt till det lokala näringslivet och samhället”, säger William Chen, VD på PTL. Anläggningen I Torsboda blir Europas största för produktion av anodmaterial. Det är PTL:s första anodfabriksetablering utanför Asien, men med fyra stora anläggningar i Kina som drivs via dotterbolaget Zichen, är det börsnoterade företaget en av världens största tillverkare av anodmaterial. Den svenska batteritillverkaren Northvolt blir en av de främsta kunderna till fabriken i Torsboda. ”En viktig del av Northvolts strategi för att skapa världens grönaste batteri är att bjuda in underleverantörer att producera material och komponenter på fossilfria elnät och i linje med Europas höga miljöstandard. PTL är en ledande global tillverkare av anodmaterial och etableringen i Sverige kommer inte bara sänka våra batteriers totala koldioxidavtryck, utan kommer sannolikt också att locka fler aktörer i batteriekosystemet att etablera sig i Norden”, säger Alexander Streif, Vice President Supply Chain Management på Northvolt. Anläggningen i Torsboda kommer att ha en kapacitet på 50 000 ton anodmaterial i en första fas för att sedan dubbla kapaciteten med ytterligare 50 000 ton i nästa steg för att kunna leverera anod motsvarande en batteriproduktion på 100 GWh. Redan innan byggstart skapas många arbetstillfällen och PTL räknar med att det behövs 1 000 personer i den första fasen och ytterligare 900 i fas två. När anläggningen är färdigställd år 2025/2026 väntas den sysselsätta omkring 1 900 personer, i produktion och i den integrerade Research & Development-verksamheten. Fakta om projektet:

  • PTL är ett privatägt kinesiskt och världsledande bolag inom anodtillverkning noterat på Shanghaibörsen.

  • Anläggningen i Torsboda utanför Sundsvall planeras stå klar 2025/2026 för att kunna producera 50 000 ton anodmaterial i den första fasen och sedan dubbla kapaciteten i fas två. Det motsvarar en batteriproduktion på 100 GWh.

  • Investeringen beräknas till omkring 13 miljarder kronor för anläggningen på 60 hektar som kommer att försörjas till 100 procent av fossilfri elektricitet och ha världens lägsta CO2-avtryck för anodtillverkning.

  • 100 procent av råmaterialet i tillverkningen kommer från länder inom EU.Commenti


bottom of page