top of page

Kluster för batteriproduktion ska öka befolkningen i Timrå

När PTL:s etablering är på plats hoppas tillväxtchefen i Timrå kommun, Peter Ekström, att de kan skapa ett kluster för batteriproduktion i Torsboda. Han ser stora möjligheter till synergier mellan industrin, universitetet och de lokala företagarna.

Fotograf: Timrå kommun ©


Om tio år hoppas Peter Ekström, tillförordnad tillväxtchef på Timrå kommun, att de är 20 000 invånare i Timrå. Det är en betydande ökning mot befolkningsantalet idag. 

— Jag hoppas att vi har byggt samhället på ett hållbart sätt och att Timrås invånare och företagare är stolta över att bo och verka här. 

En långsiktig finansiella analys över kommunens ekonomi visade att om den negativa befolkningsutvecklingen fortsätter kommer Timrå kommun snabbt vara tvungna att montera ner delar av sin samhällsservice, berättar Peter Ekström. 

— Lösningen är att välkomna ett företag som PTL som erbjuder många arbetstillfällen och vänder befolkningstrenden, fortsätter han. 

 

Attraktiv arbetsplats 

 

PTL förväntas bli en attraktiv arbetsgivare för de som redan bor och verkar i Timrå men framför allt kommer fabriken att locka arbetskraft från övriga delar av Sverige och världen. Förhoppningen är att de som söker jobb hos PTL flyttar hit med sin familj, att de också får jobb i regionen och kan bidra till samhället i övrigt. 

— Vi finns i ett lite större sammanhang och det finns stora möjligheter för medflyttande att hitta intressanta jobb, säger Peter Ekström. 

Han nämner Mittuniversitet som stor arbetsgivare, men också industrijobb i grannkommunerna Ånge och tjänstemannajobb i både Sundsvall och Härnösand. Dessutom lyfter Peter Ekström de goda kommunikationerna till Stockholm. 

— Närheten till allt är det som gör Timrå till en enkel plats att leva på. 

 

Kluster för batteriproduktion 

 

Peter Ekström ser stora möjligheter med att skapa ett kluster för batteriproduktion, som både attraherar investeringar och stärker banden mellan Mittuniversitetet och industrin. PTL:s etablering kan bli startskottet för en spännande framtid där forskningen och industrin samverkar. 

— Torsboda Industrial Park fortsätter dialogen med ett antal aktörer inom samma värdekedja som kommer att följa efter när PTL väl är på plats, berättar Peter Ekström. 

Med fler företag inom samma industri är planen att bygga vidare på den kunskap man redan nu har. 

 

Förbereder lokala företagare 

 

I Timrå pågår också arbetet att förbereda lokala företagare på hur de ska dra nytta av PTL:s etablering. Kommunen anordnade nyligen en träff för företagare för att informera om vilka möjligheter som finns, men också att fånga upp goda initiativ. 

— Det är väldigt viktigt att företagare i området förstår vilka förutsättningar som finns, säger Peter Ekström. 

En bransch som står inför stora möjligheter just nu är byggbranschen. För att kunna möta inflyttningen som förväntas komma är Timrås största utmaning i dagsläget att lösa bostadsfrågan. 

Hela framgångsfaktorn ligger i hur väl kommunen i samarbete med fastighetsbranschen lyckas producera tillräckligt många bostäder för att möta inflyttningen. Peter Ekström betonar att det är högprioriterat från kommunens håll att se till att de har byggbar mark framöver: 

— Allt hänger på vår förmåga att skapa bostäder, Timråbornas öppenhet för nya invånare och hur effektivt våra företag kan nyttja de nya möjligheterna. 

Peter Ekström ser PTL:s etablering som grunden som ger möjligheterna, men det är upp till kommunen, invånarna och företagen i Timrå att verkligen förvalta dem. 

Comments


bottom of page