top of page

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) har meddelat att myndigheten inleder en formell granskning. Här är PTL:s kommentar till beslutet.


  • Eftersom tillverkning av anodmaterial omfattas av den nya lagstiftningen och tröskeln för att inleda en granskning är lågt satt, är vi inte förvånade över att ISP kommer att granska investeringen. PTL kommer att bistå myndigheten efter bästa förmåga.

  • ISP:s beslut innebär att vissa processer skjuts upp några månader, till exempel förberedande markarbeten och rekrytering. PTL kommer dock att hålla ett högt tempo i andra processer, såsom design av fabriken, för att vara väl förberedd när väl ett godkännande från ISP ges.

  • PTL är fast besluten att realisera denna anodfabrik som kommer att bli en viktig del av den växande svenska värdekedjan för batteriproduktion och därmed bidra till att minska utsläppen från transportsektorn.

 

Comments


bottom of page