top of page

Industrijobben skapar ringar på vattnet

För varje nytt jobb inom industrin skapas mer än dubbelt så många arbetstillfällen i andra branscher. Fler jobb inom bland annat vård, bygg och samhällsservice ger ökade skatteintäkter i kommunerna i en region som länge präglats av en negativ befolkningsutveckling.

Bild: PTL Sverige ©

– Varje industrijobb i regionen kan komma att generera 3-4 jobb i andra branscher. Det finns stora utmaningar med att vara en liten kommun och vi behöver bli fler för att klara välfärden framöver, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Uno Jonsson beskriver situationen i kommunen som tuff. Det behövs fler unga invånare som arbetar och betalar skatt, för att balansera en allt äldre befolkning.

Bilden delas av kommunstyrelsens förste vice ordförande i Timrå, Tony Andersson. Även Timrå har ett negativt födelsetal som leder till en minskad befolkningsmängd.

– Industrietableringarna kommer att skapa tillväxt av yrkesverksamma som är just den befolkningsgrupp som vi behöver, säger Tony Andersson.

Varje industrijobb i regionen kan komma att generera 3-4 jobb i andra branscher.

Värdefulla skatteintäkter

Torsboda Industrial Park ligger strategiskt placerad med ungefär tre mil de större städerna i regionen: Timrå, Sundsvall och Härnösand. Det är här som PTL kommer att etablera sin verksamhet som inledningsvis väntas ge 1 900 jobb. Det kommer att leda innebära en tillväxt i samtliga regionens kommuner.

– Det blir mycket folk som ska bo på en yta mellan Sundsvall, Timrå och Härnösand och det kommer att skapa stora skatteintäkter för oss. Skatteintäkterna blir en väldigt viktig faktor för att klara välfärdsuppdraget och en direkt följd av industrietableringarna, säger Uno Jonsson.

Kommunerna arbetar nu hårt för att möta kommande behov av bostäder och samhällsservice.

– Vår utmaning är att se till att det finns bostäder klara när de nya invånarna anländer.

I Härnösand omvandlas tidigare outnyttjade vattennära områden för att kunna erbjuda en attraktiv bostadsmiljö med promenadstråk och restauranger. Ett av företagen som rustar för befolkningsökningen i kommunerna runt Torsboda är MittSverige Vatten och Avfall som har anlagt ytterligare ett reningsverk och gjort nya upphandlingar för att möta den växande efterfrågan.

– Hela näringslivet kommer att få en skjuts i den här omvandlingen, säger Maria Roos, projektledare för MittSverige Vatten och Avfall.

Nyväckt framtidstro

Vd:n på Torsboda Industrial Park, Christian Söderberg, är övertygad om att de första stora etableringarna sätter riktningen för den nya gröna industrialiseringen.

– Det här är startskottet på någonting som kommer att bli jättestort, säger han.

Lena Berglund regionchef Nord på EON instämmer.

– Att det kommer många nya industrier och företag till regionen är jätteviktigt för framtidsandan och för att invånarna ska få känna stolthet igen. Historiskt sett har Västernorrland stått för en stor industri, att vi nu ser en nyindustrialisering är otroligt spännande.

Elnätet behöver förstärkas för att möta de förfrågningar på grön energi som industrierna behöver. Intresset för Västernorrland är stort tack vare tillgången på vatten- och vindkraft, enligt Lena Berglund som kallar den kommande utvecklingen för en spännande industriell revolution.

– Det finns en framtidstro här nu, vilket är jätteviktigt för regionen. Jag tror och hoppas att människor kommer att vilja flytta hit och stanna i många, många år.

Comments


bottom of page