top of page

Härnösand rustar upp sitt utbildningsutbud för att möta den gröna omställningen 

Att behålla och attrahera högutbildad arbetskraft i Härnösand är en prioriterad samhällsfråga. Utbildningsmöjligheter spelar en central roll, särskilt för unga i början av sina karriärer. I takt med att fler industriella etableringar planeras i regionen så växer även behovet av specialiserad kompetens. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att satsa på fler utbildningar för att möta det växande kompetensbehovet i regionen. 

Härnösand

Flygbild över Härnösand. Bild: Unsplash ©


Härnösand har upplevt en befolkningsminskning från 27 000 invånare på 70-talet till dagens 25 000, en utmaning som delas av hela regionen. Att vända denna trend är avgörande för att säkra regionens framtid och uppfylla de långsiktiga välfärdsbehoven. I och med att regionen upplever en ökad efterfrågan på arbetskraft i samband med de industrietableringar som valt att etablera sig i Västernorrland, blir dessutom kompetensförsörjning en central fråga. 


I ett positivt steg framåt har Härnösand nu fått bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bredda sitt utbildningsutbud. Till hösten lanseras flera nya utbildningsprogram, däribland Underhållsingenjör och Processtekniker med specialisering på vätgasteknik. Dessa nya utbildningar är inte bara viktiga för att få fler invånare att stanna kvar i regionen, utan kommer även att spela en central roll i att möta det växande kompetensbehovet som följer med de nya industriella etableringarna i området. 


Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, uttrycker sin glädje över beslutet. Han betonar att dessa utbildningar är väl anpassade till regionens behov, särskilt med tanke på de kommande industriella etableringarna i Torsboda och Ånge. Utbildningarna anses vara en viktig del i att säkra framtida kompetens för både ny och befintlig industri i länet. 


Håkan Ölund, Campuschef i Härnösands kommun, framhäver Underhållsingenjörsutbildningen som särskilt viktig för en arbetsmarknad med stort behov av kvalificerad arbetskraft. Han påpekar att industrin efterfrågar dessa kompetenser och att utbildningen erbjuder goda jobbmöjligheter efter examen. Vidare betonar han vikten av lokala utbildningsalternativ.


"Genom att erbjuda fler utbildningar här, kan vi ge invånarna skäl att stanna kvar för studier och arbete istället för att flytta", säger han.

Med en ökande pensionsålder och längre arbetsliv blir det också allt vanligare att människor väljer att byta yrkesbana senare i livet. En utvidgad utbildningskatalog i Härnösand kan därför tillgodose både näringslivets behov av kompetens och ge människor chansen till nya karriärvägar. 

 

Citaten i texten är hämtade från:

Comments


bottom of page