top of page

En vändpunkt för Västernorrland: ny etablering stärker framtidsutsikterna för regionen

Västernorrland står inför en ny era av förnyelse och tillväxt. PTL:s beslut att etablera sig i regionen har skapat en våg av optimism bland regionens ledare. Näringslivschefen i Härnösand, Absolicons VD och Regionchef Nord för E.ON delar sina insikter om denna spännande utveckling.

Trots sin charm har Västernorrland kämpat med demografiska och ekonomiska utmaningar. Härnösand, till exempel, har sett en minskning av sin befolkning sedan 70-talet. Uno Jonsson, Näringslivschef i Härnösand kommun, understryker vikten av att vända denna trend:

– Vi behöver bli fler i vår region för att klara av välfärdsuppdraget framöver, säger han. 

Men det är inte bara befolkningsminskningen som är en utmaning. Arbetsmarknaden i regionen har inte alltid varit inbjudande för invandrare, vilket Joakim Byström, vd för Absolicon Solar Collector AB, påpekar. 

–Vi ser att människor är intresserade av att jobba hos oss. Men det finns inte tillräckligt med jobbmöjligheter här, vilket gör att de känner osäkerhet kring att kunna byta jobb eller hitta andra arbetsplatser i framtiden, säger han. Trots dessa utmaningar ser regionens ledare PTL:s etablering som en möjlighet att omvandla Västernorrland till en hubb för förnybar energi och innovation. Joakim Byström ser positivt på framtiden.

– En ny stor aktör med en stor arbetsplats som tillför många arbetstillfällen gör det lättare att rekrytera folk till regionen. Då kommer de att våga flytta hit, köpa hus och etablera sig på riktigt."

Denna optimism delas av andra ledare i regionen. Tony Andersson (M), kommunstyrelse 1:e vice ordförande och kommunalråd, ser potentialen för ytterligare företagsetableringar: 

– Det här är ett bra tillskott som också kan medföra att andra företag som etablerar sig kommer att titta på Timrå, Sundsvall och Härnösand som möjliga orter att etablera sina verksamheter på.

Förutom ekonomisk tillväxt ser regionens ledare detta som en möjlighet att stärka Västernorrlands position som en ledare inom den gröna omställningen. Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun, betonar vikten av att utnyttja regionens gröna energiresurser:

– Den gröna omställningen är här redan, så att bli en del av det i ett ännu större sammanhang. Det är viktigt att vi kan ta tillvara på den gröna energin som vi har här och faktiskt skapa jobb och sysselsättning av den här där vi bor och lever.

Lena Berglund, Regionchef Nord, Eon, delar denna entusiasm.

– Jag hoppas att PTL:s etablering lockar fler industrier att sätta upp sina verksamheter här, vilket skulle stärka regionens framtidstro. Detta anser jag vara väldigt viktigt just nu, säger hon. 

Med dessa nya utvecklingar ser framtiden ljus ut för Västernorrland. Med rätt investeringar och samarbete kan regionen blomstra och bli en förebild för andra regioner i Sverige och Europa.

Se alla intervjuer i filmen.Comments


bottom of page