top of page

En tid för att välkomna nya grannar 

Industrietableringarnas effekt på bostadsmarknaden i Sundsvall och Timrå förväntas bli tydlig. Ökad inflyttning och efterfrågan på bostäder ger nya möjligheter för såväl byggbranschen som för potentiella bostadsköpare och investerare. Denna utveckling förutspår en dynamisk marknad som kommer att möta behovet av bostäder för de nya arbetstillfällen som skapas i regionen. 

Foto: Unsplash © och Mäklarhuset ©


Bostadsläget i Sundsvall och Timrå är representativt för hur det ser ut i Sverige i stort. Bostäderna har följt med marknaden i prisnedgången i och med att räntorna har höjts. 

— Många som egentligen har ett behov av att byta bostad har avvaktat på grund av det ekonomiska läget, vilket skapar ett uppdämt behov, säger Olle Almqvist. 

Trots osäkerheter kring ränteläget och byggkostnader finns det en förväntan att den ökade efterfrågan till följd av industrietableringarna kommer ge liv åt byggbranschen. 

— Det kommer att krävas en nyproduktion av bostäder som vi inte tidigare sett

 

Olika utgångslägen 

 

I dagsläget ser marknaderna helt olika ut för Sundsvall och Timrå som ligger tio minuter ifrån varandra med bil. I Sundsvall är utbudet större och genomsnittspriserna högre, och nyproduktionen har redan kommit igång. 

— Det krävs en viss prisbild på bostäder i en kommun för att det ska vara möjligt att producera nytt och sälja, annars kan nyproduktionspriserna inte mäta sig med övriga marknaden, berättar Olle Almqvist. 

I Timrå är priserna lägre och utbudet mindre och därför kommer det att dröja ytterligare ett tag innan det är möjligt att bygga nytt. Samtidigt kräver området nyproduktion för att möta behovet på bostäder. 

 

Goda investeringsmöjligheter på bostadsmarknaden 

 

Det finns stora möjligheter för investerare som är redo att satsa på regionen.

— De som är snabba på bollen och agerar kan göra goda investeringar här, säger Olle Almqvist. 

Från kommunernas sida handlar det om att se över finansieringen och prioritera investeringar som stödjer befolkningstillväxten. Han lyfter även fram behovet av anpassningsbarhet, att vara proaktiva och förberedda att hantera den tillströmning av människor och kapital som förväntas. 

Den största utmaningen för regionen är att balansera snabb tillväxt med en hållbar utveckling som inkluderar alla samhällsskikt menar Olle Almqvist. 

— Det är vår plikt att se till att tillväxten inte bara gynnar en del av befolkningen utan att den är fördelaktig för alla. 

Det finns en förväntan om att regionens bostadsmarknad kommer att växa och med det en förhoppning att värdet på fastigheterna i området kommer att följa med.  

För de som redan bor i regionen är det en uppmaning att inte sitta still. Olle Almqvist råder dem att ta till vara på möjligheterna utifrån sina egna behov. 

 

Mångsidighet skapar unika möjligheter 

 

När de tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand delar på befolkningstillväxten från industrierna blir mångsidigheten till en styrka för regionen. Då kan varje kommun fokusera på olika befolkningsgrupper och livsstilar, speciellt när PTL:s industri kommer att locka anställda med olika bakgrunder.  

— Exempelvis kan Sundsvall locka unga, då det är en större stad med stadspuls. Timrå och Härnösand kan vara mer attraktiva för familjer som söker en småstadsatmosfär, säger Olle Almqvist. 

Det är inte bara bostadsmarknaden som är i förändring, utan även hur människor ser på balansen mellan arbete och livsstil. En bostadsinvestering ska inte enbart vara en ekonomisk handling utan också ett val av livskvalitet. 

— De som väntar på rätt ekonomiskt läge att köpa bostad väntar ofta bort hela livet. Det är viktigare att fånga de möjligheter och behov som finns här och nu, fortsätter Olle Almqvist. 

Därför uppmanar han till att tänka på sig själv och sin egen unika situation när det kommer till boende.

— Det är en tid för modiga beslut, en tid för att välkomna nya grannar och en tid för att bygga en ny framtid tillsammans. 

Comments


bottom of page