top of page

Därför är batterier en avgörande del i omställningen

Världen växlar allt mer över till hållbara energilösningar. I omställningen har elektrifieringen blivit en nyckelstrategi i den omställningen. Men det finns en utmaning: hur lagrar vi den producerade energin effektivt och i stor skala? Lösningen stavas litiumjonbatterier.

elektrifiering

Bild: PTL Sverige ©

Sverige står, liksom många andra länder, inför en omvälvande klimatomställning. Elektrifiering är en central del i detta. Det handlar inte bara om bilar och smartphones – elektrifiering handlar om att byta ut fossila bränslen till ren, förnybar el. Det är helt enkelt nyckeln till att minska klimatpåverkan.

Litiumjonbatterier kan revolutionera energilagring

Elektrifieringen leder dock till en ökad efterfrågan på el. Det gör att vi behöver säkra en stabil energiinfrastruktur, där vi inte bara ökar elproduktionen utan också förbättrar förmågan att lagra och distribuera energin effektivt. Batterier är det snabbast växande verktyget för denna uppgift.

Särskilt litiumjonbatterier dominerar tack vare deras flexibilitet och effektivitet, inom såväl energilagringsmarknaden som transportsektorn. Tack vare dessa har det blivit mer kostnadseffektivt att producera dessa batterier i stora mängder. Batterierna består av bland annat anodmaterial som PTL ska tillverka i den planerade fabriken i Västernorrland.

Litiumjonbatterier spelar en central roll i den gröna omställningen av flera anledningar. Dessa batterier är av avgörande betydelse inom elbilar och hybridfordon, där de möjliggör längre körsträckor och snabbare laddning, vilket i sin tur resulterar i minskade utsläpp av skadliga ämnen. Dessutom fungerar litiumjonbatterier som pålitliga lagringsenheter för överskottselektricitet från förnybara energikällor, som sol- och vindkraft. Detta främjar en jämnare fördelning av elektricitet och minskar vårt beroende av fossila bränslen.

Vidare utgör litiumjonbatterier hjärtat i effektiva och lätta elektronikprodukter, inklusive smartphones och bärbara datorer. Deras höga energitäthet och låga vikt ger dessa enheter imponerande batteritid, vilket gör dem till ovärderliga verktyg.

Fabriken en förlängning av Sveriges progressiva miljöarbete

Sverige, och specifikt Västernorrlands region, har bekräftats som den ideala platsen i PTL:s ambition att utveckla och driva en av världens mest avancerade gröna fabriker. Detta tack vare en kombination av välutbildad arbetskraft, framstående projekt som Northvolt och en stark förpliktelse till grön energi. Regionens kunnande och ambition har spelat en avgörande roll i beslut att investera här.

Men anläggningen blir också en viktig tillgång till regionen. Uno Jonsson, näringslivschef i Härnösand kommun, ser många möjligheter för inte minst Härnösands kommun som han säger har jobbat med hållbarhet sedan 1980-talet.

– Den branschen som etableras här i batterivärdekedjan kommer att vara otroligt viktig och kommer att sätta oss på kartan i ett helt annat sammanhang, säger han.

Ett kvitto på att man satsat på hållbarhet

Uno Jonsson menar att det redan nu finns flera företag som jobbar med den gröna omställningen. Men PTL:s etablering kommer att stimulera ännu fler att jobba inom samma område.

Absolicon är ett av de etablerade green tech-företagen som Uno Jonsson syftar på. I 20 år har Absolicon utvecklat sol- och energiteknik och tillverkar koncentrerade solfångare i Härnösand. PTL:s val att bygga en green tech-fabrik är ett kvitto på att regionens aktörer gjort helt rätt som satsat på grön energi i flera år. Det gör att stora aktörer nu visar intresse att ta in energikrävande teknik till regionen.

– Jag tycker att det är viktigt att fastighetsägare, politiker och andra aktörer investerar i att det blir ny grön energiteknik, för det drar också med sig så mycket annan viktig industriinvestering, säger Joakim Byström.

Det här är anodmaterial Ett batteri består av många delar. Anoden är en elektrod där oxidation sker när batteriet är i drift. Anoden, tillsammans med katoden, utgör två av huvudkomponenterna i ett batteri, och båda är avgörande för batteriets förmåga att effektivt lagra och frigöra energi. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att möjliggöra en stabil och effektiv energilagring, vilket är kritiskt för batteriets prestanda och livslängd. Grafit, eller artificiell grafit, är en råvara som behövs för att kunna tillverka anodmaterial för litiumjonbatterier. I PTL:s planerade fabrik i Timrå kommer artificiell grafit vara en viktig råvara i produktionsprocessen. Råmaterialet planeras komma från Europa. PTL kommer att bli en viktig underleverantör av anodleveranser till den svenska batteritillverkaren Northvolt .

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page