top of page
ville-palmu-ZTMqY6DEGRQ-unsplash.jpg

Karriär

PTL Sveriges nya anodfabrik i Torsboda Industrial Park kommer att befästa Västernorrlands roll inom batteriproduktion och Sveriges framstående roll i den gröna omställningen. Tillsammans med våra samarbetspartners som till exempel Northvolt kommer vi att skapa cirka 1 900 arbetstillfällen. Det kommer att bidra till en viktig utveckling av regionen. Här samlar vi all information om karriärmöjligheter.

Fabrik.jpg

Steg inom rekrytering

Redan innan byggstart skapas många arbetstillfällen och PTL Sverige räknar med att det behövs 1 000 personer i den första fasen och ytterligare 900 i fas två. När anläggningen är färdigställd år 2025/2026 väntas den sysselsätta omkring 1 900 personer, i produktion och i den integrerade Research & Development-verksamheten.

Värdegrund

Framåt kommer PTL Sveriges verksamhet att styras av visionen att ständigt arbeta för ren energi, miljövård och energieffektivisering. PTL Sverige kommer kontinuerligt att förbättra företagets arbete inom miljöskydd, samhälle och företagsstyrning, och strävar efter att dela dess framgångar med samhället i stort för att säkerställa en hållbar verksamhet.

Bolagsstyrning

PTL prioriterar bolagsstyrning högt. Styrelsen engagerar sig aktivt i systemets utveckling och bär ansvar för företagets gröna produkter, styrningsnormer och affärsetik. Styrelsemedlemmarnas, arbetsledares och ledande tjänstemäns prestationer är tätt sammankopplade med miljöledningsinitiativen.

Vill du veta mer?

Tillsammans med våra samarbetspartners som till exempel Northvolt kommer vi att skapa cirka 1900 arbetstillfällen. Är du intresserad av att veta mer om PTL Sverige och hur planen ser ut framåt?

bottom of page