top of page
ville-palmu-ZTMqY6DEGRQ-unsplash.jpg

Samråd
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt miljöbalken

At PTL, we're proud to contribute to Sweden's and the EU's green transition by establishing a state-of-the-art anode factory worth SEK 13 billion at Torsboda Industrial Park outside Timrå. This investment will further strengthen Sweden's leading position in battery manufacturing by supplying anode material to the Swedish battery manufacturer Northvolt, creating approximately 1,900 jobs, and contributing to the development of the region.

Fabrik.jpg

Facts about the factory:

 

 • Production slated for 2025/26

 • Occupies 70 hectares of land

 • Annual production capacity of 50,000 tons (+50,000 tons in phase 2)

 • Comprehensive production process

 • Powered by 100% green energy

Redan innan byggstart skapas många arbetstillfällen och PTL Sverige räknar med att det behövs 1 000 personer i den första fasen och ytterligare 900 i fas två. När anläggningen är färdigställd år 2025/2026 väntas den sysselsätta omkring 1 900 personer, i produktion och i den integrerade Research & Development-verksamheten.

Facts about the factory:

 

 • Production slated for 2025/26

 • Occupies 70 hectares of land

 • Annual production capacity of 50,000 tons (+50,000 tons in phase 2)

 • Comprehensive production process

 • Powered by 100% green energy

Framåt kommer PTL Sveriges verksamhet att styras av visionen att ständigt arbeta för ren energi, miljövård och energieffektivisering. PTL Sverige kommer kontinuerligt att förbättra företagets arbete inom miljöskydd, samhälle och företagsstyrning, och strävar efter att dela dess framgångar med samhället i stort för att säkerställa en hållbar verksamhet.

Facts about the factory:

 

 • Production slated for 2025/26

 • Occupies 70 hectares of land

 • Annual production capacity of 50,000 tons (+50,000 tons in phase 2)

 • Comprehensive production process

 • Powered by 100% green energy

PTL prioriterar bolagsstyrning högt. Styrelsen engagerar sig aktivt i systemets utveckling och bär ansvar för företagets gröna produkter, styrningsnormer och affärsetik. Styrelsemedlemmarnas, arbetsledares och ledande tjänstemäns prestationer är tätt sammankopplade med miljöledningsinitiativen.

Facts about the factory:

 

 • Production slated for 2025/26

 • Occupies 70 hectares of land

 • Annual production capacity of 50,000 tons (+50,000 tons in phase 2)

 • Comprehensive production process

 • Powered by 100% green energy

Tillsammans med våra samarbetspartners som till exempel Northvolt kommer vi att skapa cirka 1900 arbetstillfällen. Är du intresserad av att veta mer om PTL Sverige och hur planen ser ut framåt?

bottom of page